CLOSE

Participatiewandeling

We zijn ondertussen al een tijdje in Suriname en leren Ricanau Mofo steeds beter kennen. We begonnen eerste ideeën te schetsen en vroegen ons af wat de bewoners van Ricanau Mofo hiervan zouden vinden. Verder hadden we natuurlijk ook nog heel veel vragen, er valt namelijk ontzettend veel te ontdekken! Daarom organiseerden we een tweede participatiemoment. Deze keer bedachten we een soort ideeën-wandeling met vijf stops die elk een eigen thema behandelen. (De oever, erosie, afval, leegstand en landbouw). We bundelden onze kennis, hadden wat mogelijke ideeën geschetst en bereidden telkens een aantal vragen voor. Zo hoopten we reactie te kunnen uitlokken en extra kennis te verzamelen. Deze manier van werken was zowel voor ons als voor de inwoners een interessant experiment. Tijdens de wandeling was de ongelijke beheersing van de Nederlandse taal soms wel een barrière voor een vlotte conversatie. Misschien was het ook omdat de inwoners niet gewoon zijn om publiekelijk het woord te krijgen in participatieprocessen als deze, of misschien was het een combinatie van de voorgaande redenen? Het viel ons op dat de inwoners tijdens het gesprek niet altijd heel mondig waren, maar op het moment dat we aanstalten maken om de wandeling verder te zetten, begonnen ze onderling te discussieren in Sranantongo, hun eigen taal. We spreken zelf geen Sranantongo, dus inhoudelijk begrepen we niets van deze discussies, maar het was wel mooi om te zien dat er discussies tot stand komen over de aangehaalde thema’s. Voor ons was het door de onderlinge gesprekken dan wel weer een uitdaging om de groep bij elkaar te houden. Na een wandeling van ongeveer anderhalf uur kwamen we opnieuw aan bij het vertrekpunt, de recreatiezaal.

Op het einde van de wandeling was er een kleine receptie met een hapje en een drankje en konden de bewoners stemmen voor onze toekomstige urban tactic. Een kleine ingreep die voortvloeit uit onze analyse, die een significant effect zou kunnen hebben op het dorp. Hoe ging dit in zijn werk? Als voorbereiding van dit participatiemoment hadden we gebrainstormd over mogelijke urban tactics die aansluiten bij de problematieken waarmee het dorp te kampen krijgt. We konden deze urban tactics indelen in vier thema’s: erosie, afval, wateroverlast en publieke ruimtes. De deelnemers konden stemmen op het thema naar keuze door een propje papier in een corresponderend bekertje te plaatsen. Bij deze stemmen observeerden we opnieuw een interessant fenomeen. Bij de eerste groep onstond een spontaan overleg, waarbij de volledige groep tot een gedragen beslissing kwam: er werd unaniem gekozen voor het thema afval. Na het collectieve besluit, plaatste volledige groep hun propje papier in het bekertje voor ‘afval’. Ook bij de tweede groep koos men unaniem voor een afvalactie. Het volk heeft gekozen en zo gezegd zo geschied: op 25 september zal Ricanau Mofo hopelijk opnieuw met een schone lei kunnen vertrekken. De dag nadeen maakten we meteen een afspraak met de districtscommissaris om enkele praktische zaken te regelen.

Het participatie moment was extra spannend want buiten de bewoners, waren deze keer ook onze begeleiders van de partij. Nathan en Frederik waren namelijk een weekje in Suriname om te kijken hoe alles hier verloopt. Het was fijn om eens fysiek over alles te kunnen praten en ze enkele dagen wegwijs te kunnen maken in Ricanau Mofo. Bij deze willen we Nathan en Frederik bedanken voor het aangenaam gezelschap en de tips die we zeker zullen meenemen in onze laatste twee weken hier in Suriname.