CLOSE

Klaar voor vertrek!

Wij zijn Floor Arnauts (erfgoedstudies) en Emelie Mason (architectuur) en doen een participatief actieonderzoek naar de noden en problematieken van de Centrale Markthal. ISTT wil meerdere jaren werken op een onderzoeksproject, met het oog op het realiseren van een langdurige positieve verandering. We bouwen verder op afgelopen onderzoeken (2023), waar de focus lag op de werking, organisatie en fysieke problematieken van de markt.   

In het eerste semester hebben we ons grondig voorbereid doormiddel van literatuurstudies, analyse van foto’s en voornamelijk thesissen van vorig academiejaar.  

Floor onderzoekt de waarde van de markthal in Paramaribo, met inbegrip van de lokale betrokken gemeenschappen en hoe het bijdraagt aan de verduurzaming van de markt. Het begrijpen van de culturele betekenis is een belangrijke stap in het verder ontwikkelen van de markthal. 

De invalshoek van Emelie gaat hiermee in dialoog en vertrekt meer vanuit de architectuur van het fysieke gebouw met de sociaal culturele achtergrond en context in rekening. Het gebouw is de kern van het onderzoek en breidt dan laag per laag uit. Vanuit de problematieken die geconcludeerd werden in de vorige thesissen werd het duidelijk dat licht, ventilatie, toegang en inrichting van de kraampjes in en rond de markt de voornaamste struikelblokken waren. Deze elementen werden de eerste focuspunten. Verschillende ontwerpvoorstellen werden uitgewerkt die ook als afzonderlijke oplossingen voorgesteld kunnen worden.  

Daarnaast hebben we ook gekeken naar alle verschillende actoren die meespelen in de werking van de markt, zowel materieel, niet-materieel. Dit werd samengebracht in een visueel schematisch netwerk.  

De volgende stap is de verschillende ontwerpvoorstellen op de juiste manier in beeld te brengen en voor te leggen aan de verschillende actoren om daaruit een reactie te stimuleren die het vervolg van mijn ontwerpproces zal leiden. Een ander doel voor het tweede semester draait om het samenbrengen van de verschillende groepen van actoren om zo een discussie op verschillende niveaus te activeren. Uit de analyse van deze gesprekken zal ik zoeken naar mogelijke oplossingen die een meerwaarde bieden voor iedereen en zo de Centrale Markt en zijn omgeving doet heropleven.  

Momenteel zijn we druk bezig met een driedaagse om ons volledig voor te bereiden op onze reis. Met nog een paar dagen om afscheid te nemen van vrienden en familie, en natuurlijk de nodige inpakchaos, kijken we ernaar uit om volgende week te vertrekken. 

 

Tot snel!